Dochádzka - Individuálna pracovná doba

Na záložke Dochádzka sú dve záložky: Dochádzkové odchýlky – záložka na pridávanie dochádzkových odchýlok do mzdového kalendára, a Individuálna pracovná doba – záložka na úpravu plánu pracovnej doby v mzdovom kalendári.

Záložka Individuálna pracovná doba slúži na zadávanie zmien v pláne pracovného času zmenového zamestnanca ako alternatíva k jeho zadávaniu priamo cez záložku Mzdy/ Kalendár.

Zadávanie zmien v pláne pracovného času na záložke Individuálna pracovná doba má niekoľko výhod:

  • Umožňuje zadávať zmeny v pláne pracovného času aj do mesiaca, ktorý ešte nie je otvorený. Napríklad aktuálne obdobie spracovania miezd je február, ale na záložke Individuálna pracovná doba už je možné zadávať zmeny v pláne na mesiac marec.
  • Spustením prvého hromadného prepočtu miezd, ktorý v sebe zahŕňa aj tzv. inicializáciu miezd, sa pri načítaní údajov do mzdového kalendára načítajú aj údaje zo záložky Individuálna pracovná doba, t.j. zapíšu sa na záložku Mzdy/ Kalendár. Je to preto, že pri spustení inicializácie miezd sa na záložku Mzdy/ Kalendár najprv načíta kalendár prednastavený na záložke Pracovné zaradenie a následne sa do načítaného kalendára zapíšu všetky zmeny zadané na záložke Individuálna pracovná doba. To tiež zabezpečí, že pri opakovanom spustení inicializácie na role sa zadané zmeny v pláne zo záložky Mzdy/ Kalendár nevymažú ako je tomu pri zadaní zmien priamo na záložke Mzdy/ Kalendár.

Zmenu do plánu pracovnej doby zadáte kliknutím na pero. Otvorí sa modálne okno Individuálny plán pracovnej doby, v ktorom zadáte kalendárnu zmenu pre plán a čas od-do.

UPOZORNENIE: V stĺpci Turnusový plán sa zobrazujú (nie sú uložené) údaje vygenerované v obraze turnusu, ktorý je priradený v roli na záložke Pracovné zaradenie. Ak sa pri načítaní dát na záložku zadá obdobie, v ktorom v obraze turnusu nie sú ešte vygenerované záznamy, stĺpec Turnusový plán bude prázdny. Funkcia načítania zobrazovaných dát údaje v obraze turnusu negeneruje. Ak teda užívateľ chce zobrazovať turnusový plán aj v budúcich mesiacoch, v ktorých ešte k inicializácii mzdového kalendára nedošlo, musí tak urobiť ručne priamo v obraze turnusu.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Mzdový kalendár