Krok 2: Prispôsobenie číselníkov aplikácie

Číselníky sme pre Vás naplnili štandardnými dátami aby bolo možné s aplikáciou korektne pracovať. Rozhodne však odporúčame prejsť si aspoň nasledujúce voľby v menu Cestovné príkazy / Číselníky:

  • druhy a poddruhy pracovných ciest - slúži na povinnú kategorizáciu pracovných ciest. Nie všetky nami dodané kategórie sú potrebné pre každú firmu, a teda je potrebná revízia - odstrániť nepotrebné položky, prípadne pridať chýbajúce,
  • evidencia cieľov spravuje mestá a krajiny, do ktorých je možné cestovať. Je vhodné pomocou parametra Váha uprednostniť destinácie, kam sa vo Vašej firme cestuje najčastejšie (čím vyššia váha, tým vyššie bude mesto zobrazené). Tiež odporúčame pridať zahraničné mestá, do ktorých smerujú pracovné cesty z Vašej spoločnosti.
  • evidencia informácií a odkazov obsahuje odkazy na externé systémy. Po zapnutí modulu sú v tomto číselníku pridané príklady, ktoré je veľmi vhodné upraviť ešte pred spustením do ostrej prevádzky.
  • súkromné vozidlá - ak vo firme využívate súkromné vozidlá na služobné cesty, je nutné vyplniť majiteľom týchto vozidiel povolenie na použitie vozidla, inak si nebudú môcť pri vytváraní cestovného príkazu a jeho vyúčtovania vybrať tento dopravný prostriedok,
  • ak ste si v nastaveniach modulu aktivovali funkciu odhad nákladov, nevynechajte editor plánovaných výdavkov - je nutnou podmienkou aby každá krajina, do ktorej budú užívatelia cestovať, bola pridaná práve v tomto číselníku (aspoň s nulovými hodnotami). V opačnom prípade nebude možné odoslať cestovný príkaz na schválenie.

Ostatné číselníky sú taktiež dôležité a odporúčame Vám si ich prejsť, no kritické sú práve vyššie uvedené evidencie.

krok 3 >