Záložka Prílohy

Na tejto záložke môže užívateľ pridať k vyúčtovaniu neobmedzené množstvo príloh.