Integrácia do formulára cestovného príkazu

Keďže nie je možné napasovať jeden druh neprítomnosti na rôzne dĺžky služobných ciest, je potrebné aby autor cestovného príkazu vybral druh neprítomnosti, ktorý chce použiť pre žiadanku o neprítomnosť kvôli služobnej ceste. Zadávateľ cestovného príkazu bude pri jeho odoslaní v rozbaľovacom poli s popisom Druh neprítomnosti pre žiadanku vyberať len z povolených druhov neprítomnosti.

Naposledy vybratá možnosť sa užívateľovi zapamätá. Pole sa zobrazuje len ak je zapnuté prepojenie modulov CP a SN. Automaticky je vybratá prvá hodnota.

Momentálne nejestvuje žiaden spôsob ako v cestovnom príkaze rozhodnúť o tom, či je neprítomnosť v 1. alebo v 2. polovici dňa. Preto je tento spôsob zadávania neprítomnosti nepodporovaný. Odporúčame mať pre potreby cestovných príkazov nadefinované dva druhy neprítomností - Celodenná pracovná cesta s časovým rozlíšením "celý deň" a Pracovná cesta - intervalová s časovým rozlíšením "časový interval". Druh neprítomnosti "Pracovná cesta - poldeň" (ak si takú vytvoríte) by nemal byť dostupný pre potreby modulu CP.