Záložka Odhad nákladov

Záložka Odhad nákladov poskytuje automaticky vypočítaný a vyplnený prehľad vybraných typov výdavkov, pričom je možnosť niektoré položky manuálne meniť. Odhad nákladov pri tuzemskej pracovnej ceste obsahuje polia:

 • Cestovné výdavky (ak je vybraný iný typ dopravy ako Lietadlo)
 • Letenka (ak je vybraný typ dopravy Lietadlo)
 • Ubytovanie (ak je zadaná požiadavka Ubytovanie)
 • Ostatné výdavky
 • Stravné
 • SPOLU

Odhad nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste obsahuje polia:

 • Cestovné výdavky (ak je vybraný iný typ dopravy ako Lietadlo)
 • Vízum
 • Letenka (ak je vybraný typ dopravy Lietadlo)
 • Ubytovanie (ak je zadaná požiadavka Ubytovanie)
 • Ostatné výdavky
 • Stravné
 • Vreckové
 • SPOLU

Zobrazená jednotka meny nie je editovateľná, výdavky sú očakávané v mene EUR.

Ak sa pracovná cesta realizuje cez viaceré krajiny a pre každú sú zadané odhadované ceny, napr. za ubytovanie, vo formulári cestovného príkazu pole Ubytovanie na záložke Odhad nákladov zobrazí  hodnotu z plánovaných výdavkov pre prvú krajinu v poradí a použije ju pre odhad za celú cestu.

Zobrazované polia sú závislé od nastavenia v číselníku Typy plánovaných výdavkov (spravuje ho správca modulu).

Správca aplikácie má taktiež k dispozícii zjednodušený editor výdavkov vo voľbe Editor plánovaných výdavkov, v ktorom môže zadávať a upravovať k jednotlivým krajinám, resp. mestám vybrané výdavky (Cestovné výdavky, Vízum, Letenka, Ubytovanie, Ostatné výdavky).

Ak užívateľ pridá do plánovaných trás prerušenie, zobrazí sa v hlavičke záložky Odhad nákladov upozornenie na to, že predpokladané výdavky nezohľadňujú súkromné prerušenie pracovnej cesty. Toto upozornenie sa zobrazuje vo všetkých stavoch CP.

Pri hromadnom príkaze sa zobrazuje informácia: „Odhad nákladov je na jednu osobu.

Keď systém zistí, že rola má špecifické nastavenia vreckového: „Odhad nákladov je orientačný, nezohľadňuje špecifické nastavenia výpočtu vreckového.