Postup pre nastavenie delegáta

Delegovanie oprávnení sa vykonáva vo voľbe Delegovať oprávnenia.

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa otvorí modálne okno Delegovanie, v ktorom užívateľ špecifikuje informácie o svojom delegátovi:

 • Schvaľovateľ (prednastavený je prihlásený schvaľovateľ, nie je možné zmeniť)
 • Delegát (možnosť výberu ľubovoľnej osoby z organizačnej štruktúry)
 • Obdobie (odkedy a dokedy je oprávnenie platné)
 • Kompetencie – vyberie sa typ oprávnenia:
  • Schvaľovanie cestovných príkazov,
  • Schvaľovanie vyúčtovaní,
  • Schvaľovanie cestovných príkazov a vyúčtovaní,
  • Delegovaný prehľad ciest.

Kliknutím na tlačidlo Zapísať sa záznam pridá do zoznamu. Zoznam každého schvaľovateľa tak môže obsahovať prehľad nastavených delegátov. Zoznam obsahuje tieto stĺpce:

 • ČR – číslo roly schvaľovateľa,
 • Schvaľovateľ – meno a priezvisko schvaľovateľa, ktorý zdieľa svoje oprávnenia,
 • ČR – číslo roly delegáta,
 • Delegát - meno a priezvisko delegáta, ktorý získava oprávnenia,
 • Dátum od – dátum odkedy je delegácia platná,
 • Dátum do – dátum dokedy je delegácia platná,
 • Oprávnenia – rozsah delegovaných oprávnení.

Obdobie delegovania možno kedykoľvek zmeniť.