ZPS

Na záložku Osobné/ Poistenia/ ZPS sa uvádza, či zamestnanec je alebo nie je osobou so zdravotným postihnutím pre účely uplatnenia polovičnej sadzby na zdravotné poistenie.

Ak sa do políčka Typ vyberie hodnota Áno, pri výpočte odvodov na zdravotné poistenie sa uplatní polovičná sadzba.

Osobou so zdravotným postihnutím je podľa Zákona o zdravotnom poistení osoba uznaná za invalidnú, alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % (držiteľ preukazu ŤZP). Za invalidnú osobu sa podľa Zákona o sociálnom poistení považuje osoba, ktorá má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (a nemusí byť poberateľom dôchodku).

Údaje zadané na záložke ZPS sú dôležité aj pre správne spracovanie niektorých štatistík.