Hromadné ukladanie vyexportovaných súborov na disk

Vyexportované súbory systém ukladá do tzv. úložiska exportov, miesta, ktoré je súčasťou programu a ktoré je dostupné buď cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory v spracovaní jednotlivých zostáv, alebo vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Dočasné súbory užívateľa. Do úložiska sa ukladajú všetky vyexportované súbory, ale užívateľ vždy vidí a má k dispozícii na ďalšie spracovanie len súbory, ktoré spracoval pod svojim prístupovým právom.

Pri ukladaní vyexportovaných súborov má užívateľ dve možnosti. Buď kliknutím na tlačidlo Uložiť uloží príslušný súbor na disk,

alebo použije funkciu hromadného uloženia súborov Doplnky/ Uložiť označené

Súbory určené na hromadné uloženie sa označia, a následne sa klikne na voľbu Doplnky/ Uložiť označené. Vytvorí sa súbor zip, v ktorom sú súbory roztriedené podľa typu do samostatných adresárov. Užívateľ uloží na disk súbor zip a tento následne rozbalí - extrahuje (kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor a vybrať voľbu Extract All... alebo Extrahovať...).