Bonusy

Na záložku Rola/ Dane/ Bonusy sa pridávajú údaje, na základe ktorých systém vypočíta v mzde sumu daňového bonusu, pričom zohľadní nielen obdobie zadané v políčkach Platnosť od a Platnosť do, ale aj vek dieťaťa (najviac do 25. roku veku dieťaťa).

Pri pridávaní údajov nového zamestnanca cez osobnú kartu sa údaje na záložku Bonusy pridajú automaticky v prípade, že sú vyplnené políčka v časti Deti pre daňový bonus.

Pri pridávaní údajov priamo na záložke Bonusy skontrolujte, že ste na záložku Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy pridali údaje o dieťati zamestnanca.

Pri pridávaní nového záznamu vyberte v políčku Osoba dieťa, na ktoré si zamestnanec bude uplatňovať daňový bonus, a obdobie, v ktorom sa bude daňový bonus uplatňovať pri výpočte mzdy. V políčku Osoba sa zobrazia len rodinní príslušníci typu dieťa pridaní u zamestnanca na záložke Rodinné vzťahy.

Pre lepšiu kontrolu veku dieťaťa je na záložke zobrazený stĺpec Osoba dátum jeho narodenia.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Daňový bonus