Súkromné vozidlá

Aplikácia pre zadávanie cestovných príkazov umožňuje aj použitie súkromných motorových vozidiel na služobné účely. Jednotlivé oprávnenia na používanie takýchto vozidiel spravuje správca aplikácie v menu Číselníky – Súkromné vozidlá. Zahŕňa nasledujúce evidencie:

  • Evidencia súkromných vozidiel
  • Sadzby základných náhrad
  • Sadzby náhrad za pohonné látky