Krok 3: Nastavenie schvaľovateľov cestovných príkazov

V rámci štandardných dát je proces cestovného príkazu nastavený takto:

Pripravovaný > (Odoslať na schválenie) > Čaká na schválenie > (Schváliť, Zamietnuť, Vrátiť na opravu) > Schválený > (Vytvoriť vyúčtovanie) > Rozpracované vyúčtovanie > (Odoslať na schválenie) > Vyúčtovanie čaká na schválenie nadriadeným > (Schváliť, Vrátiť na opravu) > Schválené > (Uzavrieť, Vrátiť na opravu) > Uzavreté

Nastavenie schvaľovateľa je realizované vo voľbe Cestovné príkazy / Práva na akcie prostredníctvom definovania páru Operátor - Účastník. Túto evidenciu je pre správne fungovanie schvaľovacieho procesu potrebné nastaviť podľa potrieb zákazníka. Každému páru sa priradí oblasť Schvaľovanie cestovných príkazov a vyúčtovaní, akcia Schvaľovanie príkazov a vyúčtovaní a úroveň 1. Schvaľovateľ.

Dáta je možné naimportovať aj hromadne pomocou voľby Doplnky / Import zo súboru. Predloha súboru je v prílohe článku.

krok 4 >