Jazyky

Na záložke Osobné/ Znalosti/ Jazyky môžete evidovať jazykové znalosti zamestnanca a ich úroveň.

Ak sa v políčku Jazyk nenachádza položka, ktorú potrebujete do evidencie pridať, môžete ju pridať do číselníka Jazyk vo voľbe Základné nastavenia/ Číselníky.

Máte možnosť pridať ohodnotenie jazykových znalostí zamestnanca. Musíte však použiť systémové stupnice hodnotenia. Číselníky pre políčka Stupnica hodnotenia a Stupeň ovládania sú prepojené, a preto ich nie je možné upravovať ani vstupom cez voľbu Základné nastavenia/ Číselníky. Podľa toho, akú voľbu vyberiete v políčku Stupnica hodnotenia, také voľby sa zobrazia v políčku Stupeň ovládania.