Report stravného z pracovných ciest

Funkcionalita je relevantná pre HR pracovníkov, je možné ju aktivovať pridaním práva na modul Cestovné príkazy > Report stravného do príslušnej prístupovej skupiny v Správe systému.

V module Cestovné príkazy, menu TLAČE A VÝSTUPY je možné zobraziť voľbu s názvom Report stravného. Po kliknutí na voľbu sa otvorí zoznam Report stravného so záznamami za aktuálny mesiac.  Vľavo nad zoznamom sú dátumy Od a Do, ktoré reagujú na dátum uzavretia vyúčtovania. Zmeny dátumov sa uplatnia kliknutím na tlačidlo Aktualizovať.

V prípade záujmu si môže užívateľ tento zoznam cez Doplnky > Export do excelu zobrazené dáta stiahnuť a ďalej spracovávať v exceli.

V reporte sú zobrazené tieto stĺpce:

  • Číslo roly cestujúceho
  • Číslo cestovného príkazu
  • Meno a priezvisko cestujúceho
  • Dátum uzavretia vyúčtovania (dátum prechodu príkazu do stavu Uzavretý)
  • Útvar zamestnanca
  • Dátum cesty (čerpá sa z vyúčtovania, dlhšie cesty sa rozdelia na jednotlivé dni)
  • Trvanie cesty – hodnota v hodinách, v stovkovej sústave, napr. 3,65 hodiny.
  • Suma stravného - za jednotlivú pracovnú cestu, zobrazuje sa hodnota vypočítaného stravného pred ponížením o bezplatne poskytnutú stravu.
  • Poskytnutá strava - ÁNO/NIE – označí sa áno, ak je pri danej ceste označené niektoré z polí Raňajky/Obed/Večera

Report prechádza cestovné príkazy, ktoré boli uzavreté vo zvolenom období. Ak sú na jednom príkaze alebo v jednom dni evidované viaceré cesty, zobrazí sa každá cesta na osobitnom riadku.