Ukončenie bez vyúčtovania

Pre prípad, že na cestovnom príkaze nevznikli cestujúcemu cestovné náhrady je možné príkaz označiť ako Ukončený bez vyúčtovania. Realizuje sa tlačidlom Ukončiť bez vyúčtovania, dostupným zo zoznamu Všetky cestovné príkazy cez Doplnky. Tlačidlo je pre správcu dostupné aj cez detail schváleného cestovného príkazu. Funkcia je dostupná len užívateľovi, ktorý má prístup k spomenutému zoznamu. Uplatňuje sa napr. ak napr. tuzemská pracovná cesta trvala menej ako 5 hodín a v súvislosti s ňou nevznikli dodatočné náklady.

Prechod do tohto stavu je spojený s upozornením (nastaviteľné v Užívateľské texty) a spolu s ním, s dátumom, časom a menom užívateľa sa zapíše do histórie cestovného príkazu. Cestovný príkaz prejde do stavu Uzavretý bez vyúčtovania. Ak v schválenom CP je záloha v stave Čaká na spracovanie, a správca zmení stav na Uzavretý bez vyúčtovania, záloha sa prepne do stavu Zrušená. Pokiaľ bola záloha vyplatená, systém nedovolí uzavretie bez vyúčtovania.