Vytvorenie osôb a rolí

Pre dodržanie správneho postup zakladania osôb a rolí odporúčame postupovať podľa nasledovného videonávodu:

https://humanet.sk/podpora/zjednodusene-pridavanie-osoby-a-roly

NÁŠ TIP: V prípade väčšieho počtu osôb, odporúčame využiť funkciu hromadného importu osôb, ktorá je bližšie popísaná v sekcii 18.4. import osobných údajov v manuáli Spracovanie dochádzky. AK s importom potrebujete pomôcť, dohodnite  si konzultácie prostredníctvom https://humanet.sk/skolenie/konzultacie-Humanet-online a požiadajte o asistenciu pri hromadnom importe personálnych údajov.