Záložka Ubytovanie

Ak užívateľ zvolí pri Požiadavke na ubytovanie možnosť Áno, zobrazí sa záložka Ubytovanie s časťami Ubytovanie a Ďalšie informácie. Časť Ubytovanie obsahuje políčka:

Upresnenie - voľné textové pole

Príloha - pole pre vkladanie príloh (DOC, DOCX, PDF, JPG, PNG, XLS, XLSX, ZIP).

Raňajky - výber z možností Áno/Nie, políčko je automaticky označené pri požiadavke na ubytovanie. Označenie políčka Raňajky má vplyv na vyúčtovanie cesty, kde sa stravné bude krátiť na základe poskytnutých raňajok podľa platnej legislatívy. Toto nastavenie možno následne editovať vo vyúčtovaní.

Parkovné -  vo východiskovom stave nevybraté, možnosť označiť požiadavku na parkovné.

Záložka môže obsahovať časť Ďalšie informácie. To v prípade, že je pre túto záložku v číselníku Evidencie informácií a odkazov nadefinovaný aspoň jeden externý odkaz. Po kliknutí na odkaz v externých zdrojoch sa otvorí na novej karte nastavená stránka.