Rýchla kontrola stavu prepočítania miezd

Ak potrebujete zistiť, ktoré mzdy nie sú v mesiaci prepočítané, zobrazte si v zozname rolí všetky záznamy s kódom N v stĺpci Prepočítaná mzda. Všetky prepočítané mzdy majú v stĺpci kód A.