1. Registrácia a prihlásenie

Modul Cestovné príkazy je súčasťou softvérového riešenia Humanet. Ako taký teda dedí vlastnosti, dizajn i koncepty používané v iných moduloch. Jedným z konceptov je aj tzv. responzívny dizajn, t.j. Všetky zobrazované obrazovky boli vytvárané so zreteľom na korektné zobrazenie na rôznych zariadeniach a rôznych veľkostiach obrazoviek, vrátane mobilných zariadení.

Po prihlásení sa na portáli Humanet sa zobrazí prehľad modulov, je potrebné kliknúť na modul Cestovné príkazy zo skupiny Dochádzkové moduly.

Ďalšie menu Podmoduly bude zobrazené podľa toho, aká je rola práve prihláseného užívateľa, príp. ako má nastavené práva. Dostupné roly sú:

  • Cestujúci
  • Schvaľovateľ (schvaľovateľ, delegát)
  • Spracovateľ (účtovník a pokladník)
  • Referent CP
  • HR
  • Správca
Príručka je aktualizovaná ku dňu 25.08.2023