Tlače a výstupy

V module Organizačné riadenie môže užívateľ využívať okrem štandardnej funkcionality Humanetu pre užívateľské tlačové výstupy – Riadkové a Formulárové zostavy aj špecifické tlačové výstupy pre tlač štruktúry organizačnej schémy – Prehľady a Organigramy.

V prípade, že má užívateľ podmoduly pre tlačové zostavy dostupné v režime „len na čítanie“, nemôže do zoznamu zostáv pridať novú zostavu a editovať môže len prípadnú v minulosti vytvorenú súkromnú tlačovú zostavu (netýka sa podmodulu Prehľady, kde sa zostavy nerozlišujú na súkromné a verejné).

V rámci tlačových zostáv, s výnimkou prehľadov v podmodule Prehľady, má užívateľ dostupné, resp. do zostavy sa mu spracujú len tie parametre, na ktoré má oprávnenie. Ak užívateľ v module nemá dostupný údaj aspoň na prezeranie, nemá dostupný ani parameter pre tlačové zostavy, ktorý tento údaj reprezentuje. Ak má dostupnú zostavu, ktorá daný parameter obsahuje, bude mať v rámci spracovania zostavy parameter „prázdnu“ hodnotu.