Úprava vyúčtovania v stave Kontrolované alebo Schválené

Tlačidlo Úprava  aktivuje špeciálny mód úpravy vyúčtovania, v ktorom môže správca meniť ktorékoľvek polia vyúčtovania. Po kliknutí na tlačidlo musí správca najskôr v modálnom okne vpísať dôvod aktivácie módu úpravy. Po potvrdení formulára s dôvodom úpravy sa vytvorí v histórii záznam (dátum a čas, užívateľ, akcia, dôvod zmeny). Záznam bude v histórii bez ohľadu na to, či užívateľ urobil nejakú zmenu, či klikol na zapísať, alebo mu spadol prehliadač.

Po ukončení úprav a kliknutí na tlačidlo Zapísať sa zmeny na záhlaví príkazu uložia (zmeny na záložkách sa ukladajú okamžite).

Okrem tejto úpravy má správca aplikácie možnosť upravovať pole Druh PC a to v cestovnom príkaze v stave Schválený. Ak už je príkaz Uzavretý nie je možné pole upravovať. Zmenu je vždy nutné potvrdiť tlačidlom Zapísať.