Všetci delegáti

S využitím princípov popísaných v časti Delegácia oprávnení môže správca aplikácie nastavovať delegáciu za ktoréhokoľvek schvaľovateľa v rámci firmy.

Prihlásený Správca v menu SPRÁVA NASTAVENÍ klikne na voľbu Všetci delegáti. Zobrazený Zoznam všeobecne je prehľadom aktuálne nastavených delegátov naprieč celou firmou. Zoznam obsahuje stĺpce:

 • ČR – číslo roly schvaľovateľa,
 • Schvaľovateľ – priezvisko a meno schvaľovateľa, ktorý zdieľa svoje oprávnenia,
 • ČR – číslo roly delegáta,
 • Delegát – priezvisko a meno delegáta, ktorý získava oprávnenia,
 • Dátum od – dátum odkedy je delegácia platná,
 • Dátum do – dátum dokedy je delegácia platná,
 • Oprávnenia – rozsah delegovaných oprávnení.

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa otvorí modálne okno Delegovanie s políčkami:

 • Schvaľovateľ - výberové políčko so zoznamom všetkých zamestnancov,
 • Delegát (možnosť výberu ľubovoľnej osoby),
 • Obdobie – dátumové políčka pre zadanie obdobia platnosti delegácie (odkedy a dokedy je oprávnenie platné),
 • Kompetencie – výberové políčko s položkami:
  • o Schvaľovanie cestovných príkazov,
  • o Schvaľovanie vyúčtovaní,
  • o Schvaľovanie cestovných príkazov a vyúčtovaní.

  Zadané údaje sa uložia kliknutím na tlačidlo Zapísať. Odo dňa začiatku platnosti delegácie bude delegát vidieť cestovné príkazy na schválenie za určeného schvaľovateľa.

  Pre ukončenie konkrétneho delegáta je odporúčaný nasledujúci postup:

  • 1) Pri zvolenom delegátovi kliknúť na začiatku riadku na ikonu Upraviť (pero),
  • 2) Zadať koncový dátum v období na dnešný alebo predchádzajúci deň,
  • 3) Kliknúť na Zapísať.

  Týmto spôsobom je možné v budúcnosti práva na delegáciu obnoviť jednoduchou zmenou dátumu platnosti.

  Druhou možnosťou je ukončiť jedného aj viacero nepotrebných delegátov naraz - označením záznamov kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

  Od tohto momentu už nebudú odstránení delegáti vidieť príkazy na schválenie od práve prihláseného schvaľovateľa.