Piktogramy a doplňujúce informácie

V riadku s objektom schémy sa automaticky zobrazuje piktogram, ktorým sa vizuálne rozlišuje, či sa jedná o útvar, alebo pracovné miesto. V prípade útvaru sa vždy zobrazuje piktogram .

V prípade pracovného miesta sú v systéme k dispozícii 3 sady piktogramov, a systém bude na zobrazovanie schémy (všetkým užívateľom databázy) používať tú, ktorá je zadaná v systémovej konštante JPICONSET Sada ikon reprezentujúca pracovné miesto.

Okrem základného piktogramu pre rozlíšenie typu objektu, ktorý sa v riadku s objektom zobrazuje vždy, si môže užívateľ podľa potreby zapnúť/vypnúť zobrazovanie ďalších piktogramov pri pracovnom mieste (dané nastavenie platí len pre daného užívateľa), a to kliknutím na príslušný typ informácie v Doplnky/ Doplňujúce ikony k prac. miestu:

V prípade útvarov si môžete podľa potreby zapnúť/vypnúť zobrazovanie obsadenosti útvarov, a to kliknutím na voľbu Doplnky/ Zobraziť obsadenosť útvarov (toto nastavenie tiež platí len pre daného užívateľa).

Po zapnutí zobrazovania obsadenosti útvarov sa za identifikačnými údajmi útvaru zobrazí informácia o obsadenosti útvaru vypočítaná zvlášť za trvalé pracovné miesta (t.j. také, ktoré nemajú zaškrtnutý údaj časovo-limitované) a zvlášť za časovo-limitované pracovné miesta. Do výpočtu sa zahrnú všetky pracovné miesta, ktoré sú podriadené danému útvaru, resp. sa nachádzajú v jemu podriadených vetvách.

Hodnota pred / -> podiel súčtu % úväzkov všetkých zamestnancov zaradených na príslušných pracovných miestach a hodnoty 100;

Hodnota za / -> súčet plánovaného počtu zamestnancov zadaného v definíciách príslušných pracovných miest v schéme.

Príklad:

- na útvare, resp. v jemu podriadených vetvách je plánovaných 11 zamestnancov na plný úväzok na časovo-limitovaných pracovných miestach, z toho 9 plných úväzkov je už na týchto miestach obsadených (2 plné úväzky sú ešte voľné).

UPOZORNENIE: Zobrazovanie doplňujúcich piktogramov a informácií, ktoré si užívateľ nastaví, si systém pamätá a pri opätovnom vstupe do organizačnej štruktúry ich podľa posledného nastavenia zobrazí/nezobrazí.