Zmena hesla cez registráciu

Po prihlásení sa do registrácie na stránke www.humanet.sk má užívateľ možnosť zmeniť heslo v časti Nastavenie účtu kliknutím na riadok Zmeniť heslo k tomuto účtu. Zmenou hesla na tomto mieste sa zmení heslo užívateľa nielen do registrácie, ale aj do všetkých databáz/agend, ku ktorým má v rámci registrácie prístup.