Prehľad dovoleniek

Vo voľbe Personálne údaje/ Prehľad dovoleniek je možné spracovať zostavu Prehľad dovoleniek a Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a čerpanie rezervy. Je to rovnaká funkcia, ktorá je podrobne popísaná v kapitole Prehľad dovoleniek vo voľbe Tlače a výstupy len s tým rozdielom, že keďže voľba Personálne údaje je určená predovšetkým personalistom, v zostavách sa zobrazuje len čerpanie dovoleniek, nie finančné položky vstupujúce do zostáv.