Nároky na dovolenku

Systém Humanet neposudzuje nárok na dovolenku podľa nastaveného turnusu, resp. obrazu turnusu.
To znamená, že ak užívateľ spracováva mzdy zmenovým zamestnancom, okrem nadefinovania pracovného kalendára musí, ak je to potrebné, nadefinovať k pracovnému kalendáru aj skupinu dovoleniek.

Podľa Zákonníka práce, zamestnanec má nárok na 4, alebo 5 týždňov dovolenky. Podľa § 104 Zákonníka práce ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka, patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere.

Pri 5 dňovom pracovnom týždni sú to 4 týždne – 20 dní, 5 týždňov - 25 dní dovolenky. Takáto skupina dovoleniek je v novej databáze nadefinovaná.

Ak zamestnanec pracuje v zmenovom kalendári, u ktorého je priemerný počet pracovných dní pripadajúcich na týždeň napr. 3,3 dňa, nárok na dovolenku sú 4 týždne – 13 dní, 5 týždňov – 16,5 dňa. V tomto prípade si užívateľ musí do voľby Pomocné dáta PAM/ Nároky na dovolenku pridať novú skupinu dovoleniek s vypočítaným nižším aj vyšším nárokom na dovolenku.

V skupine dovoleniek sa nachádza políčko Prepočítavať dni pre nárok na dovolenku cez 5-dňový kalendár. Políčko sa označí len v prípade, že zamestnanec pracuje v nepravidelnom kalendári, v ktorom mu nepripadá na týždeň 5 pracovných zmien. Políčko slúži na to, aby systém vypočítal prepočítané odpracované dni pre nárok na dovolenku, resp. prepočítané neodpracované dni pre krátenie dovolenky. Viac v príručke Mzdové položky v systéme Humanet.

Druhá možnosť je, že u zmenových zamestnancov použije skupinu dovoleniek 20/25 dní, a zapne si funkciu AVGSFT5DAY Prepočítať dĺžku zmeny na 5 pracovných dní v týždni, ktorá bude čerpanie dovolenky prepočítavať cez 5-dňový kalendár, viac v príručke Mzdové položky systému Humanet.

Políčko Dodatková dovolenka (iná ako 5 dní) sa použije len v prípade, že je nárok na dodatkovú dovolenku nižší ako 5 dní. Ak má zamestnanec nárok na dodatkovú dovolenku 5 dní, resp. dodatková dovolenka sa má u zamestnanca prepočítavať cez 5-dňový pracovný týždeň, políčko sa nevypĺňa a prepočet sa vykonáva cez systémové mzdové konštanty v skupine konštánt Dovolenky, viac v I. časti príručky Mzdové položky v systéme Humanet.