Priezviská

Priezvisko a rodné priezvisko, ktoré ste zadali na záložke Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje sa automaticky pridajú na záložku Osobné/ Identifikácia/ Priezviská ako typ Aktuálne a Rodné.

Na záložku Priezviská môžete pridávať priezviská typu Rodné a Predchádzajúce. Zároveň môžete k priezvisku pridať tzv. predikát.