Zadanie položky na iné ako kmeňové stredisko pre účely zaúčtovania

Niekedy je potrebné časť mzdy alebo niektoré plnenia zaúčtovať na iné triediace kritérium ako kmeňové stredisko zamestnanca. V tomto prípade sa mzdové položky pridávajú do tzv. Nákladového mzdového záznamu. Pre pridanie Nákladového mzdového záznamu sa rozbalí časť Nákladové mzdové záznamy a klikne na tlačidlo Pridať. Do formulára Nákladový mzdový záznamy sa pridajú požadované triediace kritéria, napr. sa vyberie iný nákladový útvar/stredisko.

Zadanie mzdových položiek na rôzne triediace kritériá – napr. na rôzne útvary/strediská môže vyzerať napríklad takto:

Pridaný nákladový mzdový záznam možno odstrániť tlačidlom Odstrániť, ak sú v ňom zadané mzdové položky, tie sa odstránia tiež. Pridaný nákladový mzdový záznam možno upraviť cez tlačidlo Upraviť. Ďalší nákladový mzdový záznam možno pridať kliknutím na tlačidlo Pridať pod textom Nákladové mzdové záznamy.

Pre pridanie mzdových položiek do nákladového mzdového záznamu sa klikne na modré tlačidlo Pridať v príslušnom nákladovom mzdovom zázname.

Finančné (SMF) a hodinové (SMH) položky pridané do nákladového mzdového záznamu sa správajú rovnako ako položky pridané do kmeňového mzdového záznamu. Napr. zadaním počtu hodín nadčasov sa do mzdy vypočíta mzda za nadčas, prípadne príplatok za nadčas. U ostatných položiek je potrebné skontrolovať, či sa hodnota položky zadaná do nákladového mzdového záznamu do mzdy len pripočíta, alebo aj vykoná výpočet ďalších položiek.

Príklad: Príkladom, kedy sa mzdová položka zadaná v kmeňovom a v nákladovom mzdovom zázname správajú rozdielne je položka SME80902 Stravné lístky – počet a SME80901 Obedy – počet. Ak chcete využiť funkciu automatického výpočtu sumy zrážky a príspevkov zamestnávateľa zadaním príslušných sadzieb vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Výpočty zrážok, počet stravných lístkov alebo obedov cez SME položky môžete zadávať len do kmeňového mzdového záznamu. Zadaním počtu do nákladového mzdového záznamu sa mzdové položky automaticky nevypočítajú. V tomto prípade by ste do nákladového mzdového záznamu museli zadať nielen počet, ale aj vypočítané sumy jednotlivých položiek.