Vstup do systému cez registráciu na portáli www.humanet.sk

Pre vstup do systému Humanet je potrebné spustiť prehliadač internetových stránok a následne sa prihlásiť do registrácie na stránke www.humanet.sk. Ak nemáte vytvorenú registráciu, kliknite na tlačidlo VYSKÚŠAŤ ZDARMA.

Po zadaní e-mailovej adresy, ktorá bude prihlasovacím menom do registrácie, a hesla, kliknite na tlačidlo REGISTROVAŤ.

Zobrazí sa formulár VITAJTE V ADMINISTRAČNEJ ČASTI..., a zároveň vám bude doručený verifikačný e‑mail.

V doručenom e-maili s predmetom Potvrdenie registrácie je potrebné kliknúť na tlačidlo potvrdiť.

Systém následne užívateľa prihlási v jeho registrácii do časti Môj Humanet/ Agendy. Zároveň sa užívateľovi doručí e-mail s predmetom Úspešné dokončenie registrácie. Dôležitou súčasťou tohto e‑mailu je informácia o nevyhnutnosti uzatvoriť zmluvu v súvislosti s GDPR.

V časti Môj Humanet/ Agendy pridáte prvú databázu do svojej registrácie kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ NOVÚ AGENDU.

Vybrať si môžete jednak databázu na spracovanie miezd a personalistiky, alebo na spracovanie podvojného účtovníctva,

a jednak databázu pre reálne spracovanie, alebo demodatabázu.

Po výbere databázy sa zobrazí stránka Informácie na vyplnenie potrebných údajov, kde na konci je políčko pre zadanie vlastného názvu agendy – databázy a tlačidlo VYTVORIŤ.

Po pridaní prvej agendy sa zobrazí formulár Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak potrebujete uzatvoriť zmluvu o ochrane osobných údajov, je k dispozícii na stiahnutie na stránke http://www.humanet.sk/zmluva-na-ochranu-osobnych-udajov.

Vždy pri prihlásení do registrácie sa zobrazí stránka Môj Humanet/ Agendy, odkiaľ cez tlačidlo ŠTART vstupuje do databázy systému Humanet, a kde máte možnosť pridávať si ďalšie agendy.

UPOZORNENIE: V prípade, že ste si databázu vytvorili cez portál www.humanet.sk, prihlasovacie meno a heslo pre vstup do systému, aj do jednotlivých databáz, je zhodný s prihlasovacím menom a heslom na portál.