Vstup do systému cez registráciu na portáli www.humanet.sk

Pre vstup do systému Humanet je potrebné spustiť prehliadač internetových stránok, zadať https://humanet.sk/moj-humanet/auth/register 

Ak ešte nemáte vytvorenú registráciu, je potrebné sa zaregistrovať ako užívateľ - kliknite na tlačidlo VYSKÚŠAŤ ZDARMA, a vyplňte prihlasovacie meno (emailová adresa) a heslo. Uvedené údaje budú slúžiť pre prihlasovanie užívateľa do systému Humanet.

Zobrazí sa formulár VITAJTE V ADMINISTRAČNEJ ČASTI..., a zároveň vám bude doručený verifikačný e‑mail.

V doručenom e-maili s predmetom Potvrdenie registrácie je potrebné kliknúť na tlačidlo potvrdiť.

Po úspešnej registrácii vás systém prihlási do časti Môj Humanet/ Agendy. Zároveň je užívateľovi doručený e-mail s predmetom Úspešné dokončenie registrácie. Dôležitou súčasťou tohto e‑mailu je informácia o nevyhnutnosti uzatvoriť zmluvu v súvislosti s GDPR.

V časti Môj Humanet/ Agendy pridáte prvú databázu do svojej registrácie kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ NOVÚ AGENDU.

Vybrať si môžete databázu:

- Mzdy a personalistika

- Mzdy a rozšírená personálna agenda (okrem modulov na spracovanie miezd obsahuje naviac moduly: Dochádzka, Schvaľovanie neprítomnosti, Cestovné príkazy)

- Podvojné účtovníctvo

Následne si môžete vybrať typ databázy:

- Reálne spracovanie (pripravené na zadanie vlastných dát)

- DEMO (obsahuje fiktívne dáta na testovanie)

Po výbere databázy sa zobrazí stránka Informácie na vyplnenie potrebných údajov.        

Pri výbere voľby "FYZICKÁ OSOBA" sa vytvorí registrácia užívateľa a databáza, ktorej vlastníkom bude uvedená fyzická osoba.

Pri výbere voľby "PRÁVNICKA OSOBA" sa vytovrí registrácia užívateľa a databáza, ktorej vlastníkom bude uvedená právnická osoba:

preto je nevyhnutné správne vyplniť požadované informácie:

Posledná voľba "Názov agendy" slúži pre zadanie vlastného názvu agendy (databázy)
Následne už stačí len stlačiť tlačidlo VYTVORIŤ.

Po pridaní prvej agendy sa zobrazí formulár Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak potrebujete uzatvoriť zmluvu o ochrane osobných údajov, je k dispozícii na stiahnutie na stránke http://www.humanet.sk/zmluva-na-ochranu-osobnych-udajov.

Vždy pri prihlásení do registrácie sa zobrazí stránka Môj Humanet/ Agendy, odkiaľ cez tlačidlo ŠTART vstupuje do databázy systému Humanet, a kde máte možnosť pridávať si ďalšie agendy.

UPOZORNENIE: V prípade, že ste si databázu vytvorili cez portál www.humanet.sk, prihlasovacie meno a heslo pre vstup do systému, aj do jednotlivých databáz, je zhodný s prihlasovacím menom a heslom na portál.