Záložka Prílohy

Umožňuje pridať neobmedzený počet príloh, ktoré budú súčasťou cestovného príkazu. Povolené sú súbory formátov .JPG, .PNG, .PDF, .DOCX, .XLSX, .DOC, .XLS, .ZIP do veľkosti 4 MB.