Voľba Spracovanie vyúčtovaní

Kliknutím na voľbu Spracovanie vyúčtovaní sa spracovateľovi zobrazia schválené vyúčtovania určené na ďalšie spracovanie účtovníkom, resp. pokladníkom.

Filtre (podobne ako už sú v zozname spracovanie záloh):

 • Dátum schválenia (naviazané na dátum schválenia vyúčtovania)
 • Lokalita
 • TCP/ZCP
 • Forma vyplatenia (Do mzdy, Mzdový účet, Iný účet, Hotovosť)
 • Doklady (Áno, Nie)
 • Záloha (S/Bez)
 • Stav vyúčtovania
  • Nespracované - zobrazuje všetky vyúčtovania v stave Schválené
  • Spracované – nezávislé na stave vyúčtovania. Podmienkou je, že daný dokument bol v niektorom kroku spracovaný (uzavretý či vrátený) niektorým zo spracovateľov. Zmyslom je, aby spracovateľ kedykoľvek videl, čo sa deje s vyúčtovaním, ktoré bolo vrátené na opravu, rovnako aj dôvody takéhoto kroku.

Filtre sa uplatnia automaticky a okamžite.

Tlačidlá: Pracovný zošit, Uzavretie vyúčtovania, Vrátenie vyúčtovania pracovnej cesty na opravu

Stĺpce:

 • číslo CP,
 • účastník,
 • dátumy od a do,
 • miesto výkonu práce,
 • stav vyúčtovania,
 • dátum schválenia vyúčtovania
 • stav, suma a forma zálohy,
 • viaceré meny,
 • suma a spôsob vyúčtovania,
 • doklady (áno/nie – či vyúčtovanie obsahuje vedľajšie výdavky),
 • typ CP,
 • lokalita,
 • zadávateľ,
 • účel PC,
 • dátum uzavretia (vyplnené len v uzavretých vyúčtovaniach),
 • spracovateľ (vyplnené len v uzavretých vyúčtovaniach).

Vstupom do formulára vyúčtovania cez voľbu Spracovanie vyúčtovaní môže spracovateľ upraviť len vybrané dátové polia:

 • Iné NS a ŠPP v záhlaví vyúčtovania,
 • Kategóriu výdavku, Stredisko, ŠPP a Účet na záložke Výdavky pri jednotlivých výdavkoch,
 • Spôsob vyplatenia, príp. Mzdové obdobie (pri zvolenom spôsobe vyplatenia Do mzdy) na záložke Vyúčtovanie.

Zmenu dát spravidla potvrdzuje kliknutím na tlačidlo Zapísať. Ostatné polia sú určené len na čítanie a ich úpravu musí realizovať cestujúci, resp. zadávateľ po Vrátenie vyúčtovania pracovnej cesty na opravu.