Záložka Vodičské oprávnenia

Na záložke Vodičské oprávnenia môže užívateľ evidovať zoznam požadovaných vodičských oprávnení.

  • Typ – do údaju zadajte požadovaný typ vodičského oprávnenia výberom z predvolených položiek. Zoznam položiek definuje systémový číselník Skupiny pre vodičské oprávnenia.
  • Názov skupiny – informatívny údaj, zobrazuje sa v ňom názov vodičského oprávnenia zadaného v údaji Typ.
  • Typ podľa EÚ – v prípade potreby je možné do údaju zadať typ vodičských oprávnení podľa typu EÚ. V súčasnosti však príslušný užívateľsky editovateľný číselník Skupiny vodičských oprávnení podľa EÚ obsahuje len typ A50.