Odstránenie zostavy typu Organigram

Označením definície organigramu a kliknutím na tlačidlo Odstrániť sa daná zostava z databázy odstrániť, ale len v prípade, že sa jedná o súkromnú zostavu užívateľa. Verejnú zostavu nie je možné odstrániť v module Organizačné riadenie, ale len cez voľbu Základné nastavenia/ Tlačové zostavy, v ktorej sú dostupné všetky typy štandardných zostáv v sytséme Humanet, a ktorá je štandardne dostupná administrátorovi databázy.

V prípade potreby je možné súkromnú tlačovú zostavu typu Organigram odstrániť  z databázy aj administrátorom systému – ak danú zostavu upraví na verejnú (cez voľbu Základné nastavenia/ Súkromné zostavy užívateľov) a následne ju cez voľbu Tlačové zostavy odstráni.