Prechod

Funkcia Prechod otvorí nové obdobie spracovania miezd v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

Skôr než sa tak stane systém vykoná úpravu dát v evidencii Rola v nasledovných krokoch:

  • aktualizácia údajov o dovolenke, t.j. čerpanie, zostatky a nároky – zápis údajov na záložku Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok;
  • aktualizácia údajov pre priemer na nemoc – zápis údajov na záložku Prerušenia vo voľbe Rola/ Nemoci;
  • aktualizácia zostatkov zrážok a sumy zaostalého výživného – zápis údajov do položiek na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky;
  • aktualizácia údajov pre evidenčný list dôchodkového poistenia – zápis údajov na záložku Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy;
  • aktualizácia údajov ročného zúčtovania dane.

Po ukončení prechodu systém spracuje report s upozorneniami, ktorý máte možnosť vytlačiť pre účely prípadného doplnenia údajov. Hromadnú operáciu Prechod je možné v mesiaci spustiť len raz.