Krok 4: Skontrolovať nastavenie notifikácií

Systém užívateľov pri každej zmene stavu cestovného príkazu informuje prostredníctvom notifikácie odosielanej na emailovú adresu. Pri prvom spustení modulu sú všetky notifikácie deaktivované. Je možné ich aktivovať vo voľbe Cestovné príkazy / Notifikácie pre akcie.

Kliknutím na tlačidlo Upraviť pri jednotlivých notifikáciách je možné zmeniť text, prípadne aj formátovanie emailovej správy. Neodporúčame meniť alebo odstraňovať parametre v zložitých zátvorkách - tie program nahrádza dátami z cestovného príkazu.

Pre zjednodušenie, postačí ak si na začiatku všetky notifikácie zapnete pomocou voľby Doplnky / Aktivovať všetky notifikácie. Viac informácií k téme nájdete v súvisiacom článku.

krok 5 >