Odoslanie vyúčtovania na schválenie

Pri zasielaní vyúčtovania na schválenie aplikácia vyzve užívateľa k potvrdeniu príslušného vyhlásenia definovaného v číselníku Užívateľské texty. Po jeho potvrdení je vyúčtovanie odoslané schvaľovateľovi. Toto prehlásenie sa zapíše do poznámky v Histórii CP spolu s dátumom, časom a menom užívateľa. Zároveň sa zobrazí blok s linkom na prípadné ďalšie informácie (odkaz na externú stránku – otvára sa na novej záložke, napr. dotazník spokojnosti).

Po odoslaní sa môže odoslať notifikácia účastníkovi cesty a schvaľovateľovi.

V rámci odoslania vyúčtovania systém spúšťa kontrolu:

  • Musí jestvovať vyúčtovanie náhrad na záložke Vyúčtovanie,
  • Na záložke Vyúčtovanie v rozbaľovacom poli Spôsob vyplatenia musí byť vybratá hodnota,
  • Musí byť aktívne Nákladové stredisko alebo Iné NS (Kontrolujeme pole NS, ak je hodnota v ňom neaktuálna príp. takéto NS už nie je priradené žiadnemu útvaru v organizačnej schéme, aplikácia vyzve užívateľa aby vybral Iné NS zo zoznamu aktuálnych NS.),
  • V prípade použitia súkromného vozidla musí byť vytvorené vyúčtovanie náhrad na záložke Súkromné vozidlo,
  • Pri odoslaní CP na schválenie kontrolujeme polia NS, Iné NS a Iný nákladový údaj: ak je hodnota v nich neaktuálna, tak aplikácia vyzve užívateľa aby vybral Iné NS či Iný nákladový údaj zo zoznamu aktuálnych záznamov,
  • Začiatky a konce ciest - ak mám cestovný príkaz a nie je aktívny režim viaceré cesty a užívateľ si zadá do plánovaných trás viaceré začiatky a konce cesty, tak mu nedovolí odoslať vyúčtovanie na schválenie a systém zahlási chybu: "Prosím, ponechajte v plánovaných trasách len jeden začiatok a jeden koniec cesty, alebo aktivujte režim Viaceré cesty.“,
  • Kontrola dátumu – ak nenastal deň a hodina ukončenia pracovnej cesty, nie je možné odoslať vyúčtovanie na schválenie,
  • Miesto výkonu práce – nie je možné odoslať vyúčtovanie na schválenie ak užívateľ v skutočných trasách uviedol miesto svojho pravidelného pracoviska a toto nie je zároveň uvedené ako miesto začiatku alebo konca cesty v záhlaví vyúčtovania.
  • Kontrola na aktuálnosť útvaru zamestnanca - systém porovná útvar uložený vo vyúčtovaní s aktuálnym útvarom cestujúceho v personalistike.