Exporty pre mzdárov

V zozname Export vyúčtovaní cez Doplnky má spracovateľ možnosť vytvárať preddefinované exporty. Oba berú do úvahy len uzavreté vyúčtovania. Spracovateľ si v zozname označí cestovné príkazy, ktoré chce exportovať pre mzdárov. Použije k tomu štandardné filtre v hlavičke zoznamu. Buď si označí požadované príkazy, alebo sa vezmú všetky zobrazené. Pri oboch exportoch je možné využiť dodatočné stĺpcové filtre zoznamu. Riadky v nich sú zoradené podľa mena zostupne (A..Z).

Výstup sa vždy zobrazí na novej stránke formou zoznamu. V prípade záujmu si ho vie užívateľ exportovať do excelu.

Exportujú CP na základe mzdového obdobia. Zoskupujú cestovné príkazy jednotlivých účastníkov, zobrazuje pri každom sumárny riadok. Tieto exporty sú dva: