Užívateľský profil - Obdobie spracovania

Na PANELI UŽÍVATEĽA vo voľbe Užívateľský profil na záložke Obdobie spracovania v políčku Typ obdobia spracovania sú 4 voľby: Spracovanie dochádzky, Spracovanie miezd, Aktuálny dátum a Aktuálny dátum (zápis od 1. dňa v mesiaci). Výber voľby Spracovanie miezd, Aktuálny dátum a Aktuálny dátum (zápis od 1. dňa v mesiaci má vplyv nielen na spôsob zobrazovania údajov v moduloch Personálne údaje, Základné nastavenia a Pomocné dáta PAM z pohľadu histórie uloženia údajov, ale aj na dátum, ktorý sa zobrazí v historickom okne pri ukladaní údajov do týchto modulov (ak je zobrazovanie historického okna zapnuté). Voľba Spracovanie dochádzky je určený pre modul Dochádzka.

Vplyv nastavenia na záložke Obdobie spracovania na históriu ukladania údajov do databázy

Ak zvolíte voľbu Spracovanie miezd, vo všetkých moduloch mzdového systému Humanet, v ktorých sa údaje ukladajú historicky, sa pri ukladaní údajov v historickom okne zobrazí prvý deň mesiaca aktuálneho obdobia spracovania miezd.

Ak zvolíte voľbu Aktuálny dátum, tak vo voľbe Personálne údaje, Základné údaje a Pomocné dáta PAM sa v Historickom okne zobrazí aktuálny systémový dátum, len vo voľbe Spracovanie miezd sa zobrazí prvý deň mesiaca aktuálneho obdobia spracovania miezd.

Ak zvolíte voľbu Aktuálny dátum (zápis od 1. dňa v mesiaci) tak vo voľbe Personálne údaje, Základné údaje a Pomocné dáta PAM sa v Historickom okne zobrazí prvý deň aktuálneho mesiaca v systémovom dátume, len vo voľbe Spracovanie miezd sa zobrazí prvý deň mesiaca aktuálneho obdobia spracovania miezd. Napríklad dňa 27.9.2020 sa pri ukladaní údajov vo voľbe Personálne údaje, Základné údaje a Pomocné dáta PAM zobrazí v Historickom okne v políčku Platnosť od dátum 1.9.2020.

UPOZORNENIE: V systéme je predvolená voľba Spracovanie miezd.

Vplyv nastavenia na záložke Obdobie spracovania na zobrazovanie údajov

Ak zvolíte voľbu Spracovanie miezd, zobrazia sa údaje platné k prvému dňu mesiaca aktuálneho obdobia spracovania a to vo všetkých moduloch.

Ak zvolíte voľbu Aktuálny dátum, zobrazia sa údaje platné k aktuálnemu systémovému dátumu.


Príklad: Databáza sa nachádza v období spracovania miezd august 2020. V databáze bola zmenená hodnota s historickou platnosťou napr. od 19. 9. 2020.

Ak je na záložke Obdobie spracovania nastavená voľba Spracovanie miezd, vo všetkých evidenciách sa zobrazí údaj platný k prvému dňu aktuálneho obdobia spracovania, v našom príklade k 1. 8. 2020.

Ak je na záložke Obdobie spracovania nastavená voľba Aktuálny dátum, tak po vstupe do voľby Rola cez voľbu Personálne údaje sa zobrazí údaj platný k aktuálnemu systémovému dátumu, v našom príklade k 19. 9.2020, ale po vstupe cez voľbu Spracovanie miezd sa zobrazí údaj platný k prvému dňu aktuálneho obdobia spracovania, v našom príklade k 1. 8. 2020.

Ak je na záložke Obdobie spracovania nastavená voľba Aktuálny dátum (zápis od 1. dňa v mesiaci), tak po vstupe do voľby Rola cez voľbu Personálne údaje sa zobrazí údaj platný k prvému dňu aktuálneho mesiaca systémového dátumu, v našom príklade k 1. 9.2020, ale po vstupe cez voľbu Spracovanie miezd sa zobrazí údaj platný k prvému dňu aktuálneho obdobia spracovania miezd, v našom príklade k 1. 8. 2020.


Aktuálne obdobie spracovania miezd

Informácia o tom, v ktorom období spracovania miezd sa databáza nachádza, je zobrazená v pravej časti hornej lišty programu.

UPOZORNENIE: Informácia o aktuálne otvorenom období spracovania miezd sa zobrazí len pri nastavení typu obdobia spracovania Spracovanie miezd a Spracovanie dochádzky vo voľbe Užívateľ/ Užívateľský profil na záložke Obdobie spracovania.