Vzdelanie

Na záložke Osobné/ Znalosti/ Vzdelanie môžete viesť evidenciu dosiahnutého vzdelania u zamestnanca.

V políčku Úroveň sa nachádza číselník ISCP (MPSVR SR) Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania zamestnanca. Program ho použije pri vyplnení elementu vzdelanie štatistík TREXIMA MZDY a TREXIMA PLATY.

Políčko Škola možno vyplniť dvoma spôsobmi. Buď sa označí políčko Použiť text, a do políčka Škola sa priamo vpíše názov školy, alebo sa do zoznamu organizácií vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie pridajú požadované školy ako organizácia typu vzdelávacia organizácia, a do políčka Škola sa vyberie položka zo zoznamu.

Výberové políčko Odbor obsahuje položky číselníka S003030 Odbory vzdelania. Položky starej vyhlášky majú 6-ciferný kód. Položky novej vyhlášky Štatistického úradu SR č. 234/2012, ktorou bola vydaná nová štatistická klasifikácia odborov vzdelania, majú v kóde písmeno x.

Tento údaj je v súčasnej dobe len informatívny a nepoužíva ho žiadna zo štatistík dostupných v systéme Humanet.

UPOZORNENIE: Ak užívateľ na záložku zadal viacero položiek s dosiahnutým vzdelaním, systém do výstupných zostáv vyhodnotí a zapíše najvyššie dosiahnuté vzdelanie.