Funkcia Notifikácie pre udalosti

Funkcia Notifikácie pre udalosti slúži na posielanie e-mailových správ pri splnení presne definovaných podmienok.

Prehľad fungovania jednotlivých typov notifikácií pre udalosti modulu Personálne údaje

Typ notifikácie pre udalosti

Popis notifikácie

Zdroj údajov pre kontrolu

Nástup - noví zamestnanci

generuje zoznam zamestnancov, ktorým v sledovanom období vzniká pracovný pomer

Záložka Rola/ Identifikácia/ Základné údaje

políčko Vznik PPV

Výstup - ukončenie pracovného pomeru

generuje zoznam zamestnancov, ktorým v sledovanom období končí pracovný pomer

Záložka Rola/ Identifikácia/ Základné údaje

políčko Ukončenie PPV.

Koniec pracovnej zmluvy na dobu určitú

generuje zoznam zamestnancov, ktorým v sledovanom období končí pracovný pomer alebo dohoda na dobu určitú

Záložka Rola/ Identifikácia/ Základné údaje

buď je vyplnené políčko Predpokladané ukončenie, a je jedno, čo je v políčku Doba trvania,

alebo je vyplnené políčko Ukončenie PPV a zároveň je v políčku Doba trvania položka Určitá do 1 roku alebo Určitá nad 1 rok.

Návrat z mimoevidenčného stavu

generuje zoznam zamestnancov, ktorým sa končí v sledovanom období mimoevidenčný stav

Záložka Osobné/ Ostatné/ ME stav - políčko Platnosť do a Typ.

Koniec skúšobnej doby

generuje zoznam zamestnancov, ktorým v sledovanom období končí skúšobná doba

Záložka Rola/ Identifikácia/ Základné údaje
políčko Ukončenie skúšobnej doby.

Koniec platnosti pracovného povolenia

generuje zoznam zamestnancov, ktorým v sledovanom období končí platnosť dokladu typu povolenie k trvalému pobytu

Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, políčko Platnosť do, typ dokladu povolenie k trvalému pobytu.

Koniec platnosti lekárskej prehliadky

generuje zoznam zamestnancov, ktorým v sledovanom období končí platnosť lekárskej prehliadky zadanej na záložke Rola/ Lekárske prehliadky/ Absolvované prehliadky, alebo zamestnancov, ktorí nemajú absolvovanú lekársku prehliadku definovanú na záložke Rola/ Lekárske prehliadky/ Požadované prehliadky.

Notifikácia sa týka evidencie lekárskych prehliadok, ktorá štandardne nie je v systéme dostupná. Po sprístupnení sa nachádza na záložke Rola/ Lekárske prehliadky.

Funkcia je dostupná vo voľbe Správa systému/ Notifikácie pre udalosti. Pre spustenie posielania notifikácie pre udalosti je potrebné si pre príslušnú udalosť vytvoriť definíciu. Kliknite na tlačidlo Pridať. Najprv sa rozbalí zoznam modulov, ktoré sú sprístupnené v databáze a majú zapracovaný aspoň jeden typ notifikácie pre udalosti. Po výbere modulu sa rozbalí zoznam typov notifikácií. V tejto príručke sú popísané všeobecne platné pravidlá a pravidlá pre modul Personálne údaje.

Po výbere typu notifikácie pre udalosti sa otvorí formulár Notifikácie pre udalosti.

UPOZORNENIE: Definície notifikácií sú dostupné všetkým užívateľom, ktorí majú prístup do voľby Správa systému/ Notifikácie pre udalosti.