Základné ovládacie prvky systému

Kapitola Základné ovládacie prvky systému popisuje používanie základných ovládacích prvkov a základnú orientáciu v systéme Humanet.