Používanie viacerých okien Humanetu

Potrebujete naraz vidieť viacero okien Humanetu? Potrebujete naraz vidieť personalistiku aj mzdy?

Žiadny problém. Využite jednu z popisovaných možností:

1. Použite Humanet vo viacerých prehliadačoch.
V každom prehliadači môžete byť prihlásený ako jeden a ten istý užívateľ a nachádzať sa v nezávislých moduloch Humanetu.

Vo vrchnej časti obrázka Humanet v okne prehliadača Internet Explorer, pod ním Humanet v okne prehliadača Google Chrome. Prihlásený rovnaký užívateľ v rovnakej databáze, v každej sa nachádza v inom module Humanetu.

2. Použite Humanet vo viacerých reláciách jedného prehliadača.
Humanet si v rámci jedného prehliadača pamätá polohu užívateľa. Aby ste mohli využiť jeden a ten istý prehliadač, musíte vytvoriť novú reláciu.
V každej relácii (v každom nezávislom okne toho istého prehliadača) môžete byť prihlásený ako jeden a ten istý užívateľ a nachádzať sa v nezávislých moduloch Humanetu.
Novú reláciu spustíte z menu prehliadača. Ak prehliadač nemá zobrazené menu, zobrazíte menu prehliadača stlačením klávesu ALT na ľavej strane klávesnice.


Okno prehliadača bez zobrazeného menu.


Stlačením klávesu ALT na ľavej strane klávesnice zobrazíte menu prehliadača.


Spustite novú reláciu prehliadača. Otvorí sa nové, prázdne, okno prehliadača.


Spustená nová relácia. Otvorené nové, prázdne, okno prehliadača.


V novom okne otvorte Humanet.


Hore Humanet v okne prehliadača Internet Explorer, pod ním Humanet tiež v okne prehliadača Internet Explorer. Prihlásený rovnaký užívateľ v rovnakej databáze, v každej sa nachádza v inom module Humanetu.