Viaceré cesty

Aktivácia prepínača Viaceré cesty umožňuje zadať špeciálny prípad cestovného príkazu, v rámci ktorého cestujúci realizuje viaceré pracovné cesty s návratom na svoje pravidelné pracovisko.

Prepínač možno použiť v dvoch prípadoch:

A) Ak bude pracovník dochádzať do rovnakého cieľa pracovnej cesty viacero dní po sebe,

  • zadá cieľ cesty a obdobie do políčok Od, Do, pričom funkcia automatického generovania plánovaných trás vygeneruje na každý deň obdobia trasu z miesta začiatku pracovnej cesty do cieľa cesty a naspäť do miesta konca pracovnej cesty.

B) Ak pracovník v jednom dni absolvuje viacero pracovných miest do rôznych cieľov pracovnej cesty, ktoré na seba nenadväzujú (vrátil sa z jedného cieľa na pracovisko a po nejakej dobe odišiel do iného cieľa).

  • zadá cieľ cesty, v políčkach Od, Do je zadaný len jeden deň, vygeneruje sa plánovaná trasa, ktorá sa upraví podľa potreby tak, že v jednom dni bude viacero samostatných pracovných ciest s o začiatkom, cieľom a koncom pracovnej cesty.

V plánovaných trasách systém pri zapnutom prepínači Viaceré cesty kontroluje, či je rovnaký počet začiatkov a koncov pracovných ciest.