Ako zadávať finančný príspevok na stravovanie

Dňa 20.4.2021 zverejnila finančná správa na svojej stránke Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka.

Podľa tohto metodického pokynu, aby bolo možné poskytovaný finančný príspevok na stravovanie považovať za príjem oslobodený od dane, musí byť poskytnutý v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. To znamená, že jednak musí byť poskytnutý na mesiac vopred, a jednak musí byť poskytnutý najviac vo výške podľa Zákonníka práce.

Aby bolo možné splniť podmienku poskytovania príspevku na mesiac vopred, jedným z administratívnych spôsobov je jeho poskytovanie zálohovo na mesiac vopred. Táto záloha sa následne vysporiada podľa skutočného nároku. Ako na to v systéme Humanet uvádza nasledovný postup v článku na našom blogu Humanet v praxi: Ako zadávať finančný príspevok na stravovanie