Záložky CP

Zapísanie cestovného príkazu spustí ďalšie procesy:

  1. Vytváraný cestovný príkaz sa uloží ako Koncept.
  2. Vygenerujú sa plánované trasy.
  3. Podľa navolených služieb sa zobrazia príslušné záložky.

Užívateľ môže následne:

  • pokračovať vo vypĺňaní záložiek,
  • vrátiť sa pomocou tlačidiel Zapísať, Zrušiť alebo Späť (v omrvinkovej navigácii) do zoznamu Prehľad príkazov a vyúčtovaní a neskôr pokračovať v editácii CP, 
    UPOZORNENIE: Zmeny sa zapíšu len pri kliknutí tlačidla Zapísať. Pri ostatných dvoch tlačidlách sa zmeny zahodia.
  • stornovať cestovný príkaz,
  • po vyplnení všetkých povinných údajov odoslať cestovný príkaz na schválenie kliknutím na zvýraznené tlačidlo Na schválenie.