Notifikácie pre udalosti

Notifikácia pre zadávateľa a účastníka cesty o chýbajúcom vyúčtovaní

Systém môže zasielať výzvu k vypracovaniu vyúčtovania CP v prípade, že dátum ukončenia pracovnej cesty bol pred viac ako 14 dňami a ešte stále nebolo k príkazu vytvorené vyúčtovanie.

Notifikáciu je možné aktivovať cez voľbu Správa systému > Notifikácie pre udalosti > Pridať > Cestovné príkazy > Notifikácia pre účastníka a zadávateľa cesty o chýbajúcom vyúčtovaní.

Po vytvorení notifikácie je nutné nastaviť plánovanie jej spustenia.

Kliknutím na tlačidlo Dodatočné parametre je možné nastaviť, či sa má užívateľ notifikovať len jeden krát alebo opakovane pri každom behu kontroly.

Report príkazov a vyúčtovaní čakajúcich na schválenie

Notifikáciu je možné aktivovať cez voľbu Správa systému > Notifikácie pre udalosti > Pridať > Cestovné príkazy > Report pre schvaľovateľa

Cieľom notifikácie je, aby mal každý schvaľovateľ denne informáciu o príkazoch a vyúčtovaniach, ktoré v nastavenom období čakajú na schválenie. Príkazy sú vypísané formou zoznamu so stĺpcami: číslo príkazu, typ (príkaz/vyúčtovanie), meno a priezvisko cestujúceho, dátum začiatku cesty (pri vyúčtovaniach je to dátum konca cesty).

Prednastavené obdobie, v ktorom sa kontrolujú príkazy a vyúčtovania je 12 mesiacov dozadu a 12 mesiacov dopredu. Pri cestovných príkazoch sa kontroluje dátum začiatku cesty, pri vyúčtovaniach dátum konca cesty.

Po vytvorení notifikácie je nutné nastaviť plánovanie jej spustenia.