Sadzby náhrad za pohonné látky

V evidencii Sadzby náhrad za pohonné látky sa zobrazujú posledné platné ceny jednotlivých palív z dát štatistického úradu. 

Navyše je možné nastaviť cenu náhrady za elektrickú energiu, ktorej výška momentálne nie je legislatívne upravená a teda je na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Hodnota v jednotkách EUR/kWh sa zadáva do poľa v príslušnom riadku a je nutné ju zapísať použitím tlačidla Uložiť zmeny.