Postup pri prechode do nového roka

Po prechode do nového roka nie je potrebné vykonať žiadne špeciálne kroky. Avšak skôr, než začnete spracovávať mzdy za mesiac január nového roka, presvedčte sa, že v systéme boli updatom aktualizované také údaje ako:

  • kalendár pre nový rok
  • mzdové konštanty pre výpočet miezd platné od 1. januára
  • legislatívne zmeny platné od 1. januára

Kontrola údajov na záložke Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie zostatok

Po spracovaní mzdy za mesiac január skontrolujte, že každý zamestnanec má na výplatnej páske načítaný predpokladaný ročný nárok tohtoročnej dovolenky (stĺpec predp.), a ak v januári odpracoval aspoň 21 dní (§ 105 Zákonníka práce), či má načítaný skutočný nárok na tohtoročnú dovolenku v rozsahu 1/12 ročného nároku.

Ak sa niektorému zamestnancovi nenačítali údaje o predpokladanom nároku na dovolenku postupujte nasledovne: vstúpte na záložku Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok. Ak v časti Nárok od, Nárok do nevidíte žiadne dátumy, skontrolujte na záložke Parametre v tej istej voľbe, že zamestnanec má v políčku Skupina dovoleniek priradenú skupinu dovoleniek.

Ak v políčku Skupina dovoleniek nie je vybraná žiadna položka, je potrebné ju pridať.

Následne sa vráťte na záložku Nárok, čerpanie, zostatok, kliknite na tlačidlo Prepočítať. Systém načíta dátumy a zapíše predpokladaný počet dní tohtoročnej dovolenky. Nakoniec dáta uložte kliknutím na tlačidlo Zapísať.

Kontrola údajov na záložke Rola/ELDP

Prechodom do nového roka systém zapíše na záložku Záznamy pre tlač nové riadky s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok. Je potrebné skontrolovať správnosť zapísaných údajov, prípadne ich upraviť vstupom cez pero.