Záložka Letenka

V prípade, že si zamestnanec pri výbere dopravného prostriedku zvolí možnosť Lietadlo, systém automaticky prednastaví Požiadavku na letenku na Áno, čo zobrazí záložku Letenka. Na záložke Letenka sa nachádza zoznam leteniek. Po prvom zápise príkazu sa automaticky generujú 2 letenky, napr.

  • Bratislava > Milano, požadovaný odlet dátum, požadovaný odlet čas, batožina do podpalubia
  • Milano > Bratislava, požadovaný odlet dátum, požadovaný odlet čas, batožina do podpalubia

Zadávateľ má možnosť pridať viac leteniek, príp. nejakú odstrániť a nechať len jednu. Pridávanie sa realizuje v modálnom okne. Užívateľ k letenke vypĺňa textové polia Miesto odletu, Miesto príletu a políčka pre zadanie dátumu a času (príletu).  Políčka Miesto odletu a Miesto príletu sú voľné textové polia. Užívateľ tak nie je obmedzovaný či zadá názov letiska, mesto alebo štát. Do týchto polí sa automaticky nakopírujú hodnoty z polí v hlavičke CP - časť Údaje o ceste: Začiatok a Koniec. Užívateľ ich ďalej môže meniť. Označením políčka Batožina do podpalubia sa definuje požiadavka na batožinu do podpalubia ku každej letenke.

Dodatočným poľom na záložke Letenka je možnosť vložiť poznámku.

Záložka môže obsahovať časť Ďalšie informácie. To v prípade, že je pre túto záložku v číselníku Evidencia informácií a odkazov nadefinovaný aspoň jeden externý odkaz. Po kliknutí na odkaz v externých zdrojoch sa na novej karte otvorí nastavená stránka.

Tlačidlo Zrušiť zmeny na záložke Letenka zahodí zmeny v poli Poznámka od posledného uloženia.

Tlačidlo Reset leteniek zahodí nastavené dáta a automaticky nastaví miesta a časy z hlavičky CP.

Implementované kontroly

  • a) Miesto príletu a miesto odletu nesmú byť rovnaké.
  • b) Čas a dátum návratu nesmie byť skôr ako čas a dátum odletu. A súčasne musí byť v rámci rozsahu trvania cestovného príkazu.

Kontroly sa spustia až po kliknutí na tlačidlo Na schválenie.