Užívateľský profil

Voľba Užívateľský profil sa nachádza na PANELI UŽÍVATEĽA, ktorý sa otvorí kliknutím na oranžovú ikonu v pravej hornej časti okna programu.

V tejto voľbe sa nachádzajú záložky ProstredieObdobie spracovania, Nastavenie fariebSpracovávaná organizácia a Osoby.

V týchto voľbách sa nastavujú vybrané vlastnosti systému, ako je napríklad posielania notifikačného e-mailu pri prihlasovaní do systému, alebo prednastavené obdobie pri spracovaní evidencie Osoba Rola.