Predvolené PAM položky

Zoznam Predvolené PAM položky funguje rovnako ako zoznam Predvolené mzdové položky. Tento zoznam ovplyvňuje obsah výberového políčka PAM položka na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy.